स्याखाई होकेन प्रिमियमको हिसाब विधि र कर्मचारीले तिर्नुपर्ने बीमा रकम कति पर्छ ?

विष्णु तिवारी । सामाजिक बीमा (स्याखाई होकेन) सार्वजनिक बीमा प्रणाली हो, जसमा बिमारी, चोटपटक, सुत्केरी, काम सम्बन्धी दुर्घटना, इत्यादिका कारण बिमित व्यक्तिले काममा बिदा लिने वा बेरोजगार भएमा र निजको आम्दानीमा बाधा पुगेमा जीवनयापनको ग्यारेन्टी दिने बिमालाइ स्याखाई होकेन भनिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा, दीर्घकालीन हेरचाह बीमा (खाइगो होकेन) र कल्याणकारी पेन्सन बीमा समावेश हुने र यो ३ ओटा बिमाको सेट स्याखाई होकेन हो ।

यदि स्याखाइ होकेन लागू गर्ने कम्पनीमा काम गर्नु भएमा र सर्तहरु पूरा हुने कर्मचारी भएमा सामाजिक बीमामा छिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मासिक तलबबाट काटेर तिरिएको सामाजिक बीमाको रकम करयोग्य रकमबाट घटाइने हुन्छ । त्यसैले ‘सामाजिक बीमा प्रिमियम कटौती’ लागू गरिएको हुन्छ ।

राष्ट्रिय पेन्सन र स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमहरू तिर्दा सिन्कोकु गर्न बिर्सनु हुँदैन । किनकि यो रकम तिरेको र सिन्कोकु गरेको कारण तिर्नुपर्ने कर सस्तो हुन्छ । यहाँ प्रत्येक बीमा प्रिमियम कसरी हिसाब गरिन्छ र तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्या गर्नेछौं ।
स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमहरू निम्न सुत्र प्रयोग गरेर हिसाब गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम हिसाब सुत्र

・स्वास्थ्य बीमा शुल्क = औसत मासिक तलब × स्वास्थ्य बीमा शुल्कदर
・कर्मचारीहरूले तिर्ने स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम = स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम/२

स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम हिसाबको उदाहरण

उदाहरण: औसत मासिक तलब ३ लाख येन र टोकियोको एसोसिएसन केन्पोको सदस्य भएमा
बिमा प्रिमियम दरः ९.८१%
३००,००० × ९.८१% /२ = १४,७१५ येन

कर्मचारीहरूले तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम औसत मासिक तलब ३ लाख येन भएको बेलामा १४, ७१५ येन प्रत्येक महिनाको तलबबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो जापान स्वास्थ्य बीमा संघ ‘स्वास्थ्य बीमा र कर्मचारीहरूको पेन्सनका लागि मार्च २०२२ देखि (अप्रिल भुक्तानी) को लागी बीमा प्रिमियम’ हो ।

कल्याणकारी पेन्सन प्रिमियमको हिसाब विधि

स्वास्थ्य बीमा प्रिमियममा जस्तै कल्याणकारी पेन्सन बीमा प्रिमियमलाई औसत मासिक तलब बीमा प्रिमियम दरले हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ ।

कर्मचारीहरूको पेन्सन (कोसेइ नेंकिन) बीमा प्रिमियमहरूको लागि हिसाब सुत्र

कर्मचारी पेन्सन बीमा प्रिमियम = औसत मासिक तलब x १८.३००%
・कर्मचारीहरूले तिर्नुपर्ने पेन्सन बीमा प्रिमियम = कर्मचारीको पेन्सन बीमा रकम/२

८ सेप्टेम्बर, २०१७ देखि (अक्टोबरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने), कल्याण पेन्सन बीमा प्रिमियम दर १८.३००% मा तय गरिएको छ ।
उदाहरण: औसत मासिक तलब ३ लाख येन हो र जापान स्वास्थ्य बीमा संघको सदस्य भएमा
प्रिमियम दर : १८.३००%
३,००,००० x १८.३००%/२= २७,४५० येन

कर्मचारीहरूले तिर्नपर्ने पेन्सन बीमा प्रिमियम औसत मासिक तलब ३,००,००० येन भएको बेलामा २७,४५० येन प्रत्येक महिनाको तलबबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

दीर्घकालीन हेरचाह बीमा प्रिमियमको हिसाब गर्ने तरिका

नर्सिङ हेरचाह बीमा प्रिमियमहरू निम्न सुत्र प्रयोग गरेर हिसाब गरिन्छ ।

नर्सिङ केयर बीमा प्रिमियम हिसाब सुत्र

・दीर्घकालीन हेरचाह बीमा प्रिमियम = औसत मासिक तलब × दीर्घकालीन हेरचाह बीमा प्रिमियम दर
. कर्मचारीहरूले तिर्नुपर्ने दीर्घकालीन हेरचाह बीमा प्रिमियम = दीर्घकालीन हेरचाह बीमा प्रिमियम/२

उदाहरण: औसत मासिक ३ लाख येन तलबको दीर्घकालीन हेरचाह बीमा प्रिमियम

प्रिमियम दरः १.६४%

३,००,०००× १.६४%/२ = २,४६० येन
कर्मचारीहरूले तिर्न पर्ने दीर्घकालीन हेरचाह बीमा प्रिमियम औसत मासिक तलब ३,००,००० येन भएको बेलामा २,४६० येन प्रत्येक महिनाको तलबबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो ४० वर्ष काटेको कर्मचारीले मात्र तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो प्रत्येक वर्ष अप्रिलदेखि जुनसम्मको औसत मासिक तलबका आधारमा निर्धारण गरिन्छ र हरेक सेप्टेम्बरमा परिमार्जन गरिन्छ ।

एक वर्षको लागि औसत मासिक तलबको आधारमा निर्धारण गरी प्रीमियम हिसाब गरिन्छ । यो स्याखाई होकेनको आधा प्रिमियम रकम कम्पनीले तिर्छ भने बाँकी आधा कर्मचारीले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

“लेखक जापानमा कर कार्यालय र इमिग्रेशन भिसा सम्वन्धि जानकार हुनुहुन्छ ।”

यस लेख बारे थप जिज्ञासा भएमा [email protected] ईमेल गर्न सक्नु हुने छ l

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?