जापानमा एइज्युस्याको बच्चा जन्मिएपछि गरिनु पर्ने इमिग्रेसनको भिजा प्रक्रिया

विष्णु तिवारी । जन्मदर्ता प्रमाण पत्रसबैभन्दा पहिला बच्चा जन्मेपछि १४ दिनभित्र बच्चाको नाम सिटी अफिसमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ यो प्रक्रियालाई 'जन्मदर्ता प्रमाणपत्र'(しゅっせいとどけ) भनिन्छ। दर्ताका लागि