के सुत्केरी वा शिशु हेरचाह बिदा लिदा स्थायी बसोवास (पीआर) आवेदनमा असर गर्छ ?

विष्णु तिवारी । जापानमा धेरै विदेशी महिलाहरु वर्किङ भिसा प्राप्त गरी काम गरिरहेका छन् । तर यसरी काम गरिरहेका महिलाहरुले सुत्केरी वा शिशु हेरचाह बिदा लिँदा स्थायी बसोवासको आवेदनमा केही असर गर्छ कि भन्